MÁY PHOTO RICOH BÁO LỖI SC 899 -00

khi máy photo Ricoh MP 4000,4001,5001,4002,5002 báo lỗi SC 899 :

  • Nguyên nhân : – khi bạn in các file PDF từ trên mạng xuống sẽ bị báo lỗi Sc899 có thể do : máy tính của bạn chưa cài đặt máy in qua mạng lan  vì vậy bạn ra lệnh in bằng máy in tự nhận chẳng hạn như máy in là : mp 5001 nên xảy ra lỗi SC899;  ( vì hầu hết các máy photo hiện nay đều in qua mạng) thường khi cài đặt máy in sẽ có đuôi là PCL 6 ; ví dụ: ricoh MP 5001 PCL6;
  • Hướng xử lý: – nếu máy của bạn chưa cài driver cho máy photo ; bạn nên gọi kỹ thuật hỗ trợ cài máy in qua mạng lan cho bạn, hoặc nếu bạn biết có thể tự cài máy in qua mạng lan theo địa chỉ IP của máy photocopy là được