Kích thước các khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 và khổ B, C trong ngành in

Xin chào các bạn, chắc hẳn nhiều bạn mới vào ngành in hay những bạn làm việc có liên quan đến khổ giấy đều thắc mắc tại sao lại có các kích cỡ khổ giấy in quy chuẩn khác nhau ? Hôm nay Việt Anh Photocopy sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, nhiều loại máy photocopy công nghệ mới được ra đời, nhưng về chuẩn một loại khổ giấy đã được quy chuẩn từ lâu, nhất là khổ giấy kích cỡ từ A0, A1, A2, A3, A4, A5 là được sử dụng thông dụng nhất, ngoài ra còn có kích cỡ của loại khổ giấy B và C để phù hợp cho chuẩn kích cỡ in của các loại máy in và photo khác nhau.

Có 3 Loại Khổ Giấy Thông Dụng A, B C

Khổ giấy in theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (DIN) đưa ra năm 1922.

Tiêu chuẩn kích thước giấy in theo chuẩn quốc tế – ISO:

  • Tất cả các khổ giấy trong dãy A, B, C đều phải có hình chữ nhật và có tỷ lệ 2 cạnh là căn bậc 2 của 2, nghĩa là xấp xỉ 1.414
  • Kích thước của giấy luôn viết chiều ngắn hơn trước.
  • Diện tích của khổ A0 là 1 m vuông.
  • Các khổ giấy trong dãy được xếp theo thứ tự xác định lùi với khổ sau có diện tích bằng 50% khổ giấy trước.
  • Các khổ giấy B được tạo nên từ việc lấy trung bình nhân các khổ kế tiếp nhau của khổ giấy A.
  • Các khổ giấy C được tạo nên từ việc lấy trung bình nhân các khổ kế tiếp nhau của khổ giấy  A, B tương ứng.
Khổ A Kích thước (mm) Khổ B Kích thước (mm) Khổ C Kích thước (mm)
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62
A10 26×37 B10 31×44
A11 18×26 B11 22X31
A12 13×18 B12 15×22
A13 9×13

1. Kích Thước Khổ Giấy A

2. Kích Thước Khổ Giấy B

3. Kích Thước Khổ Giấy C

Như vậy thông tin trên đã giải đáp cho bạn về kích thước các khổ giấy theo chuẩn hiện nay, hy vọng thông tin này sẽ giúp ích được cho bạn trong công việc.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho thuê máy photo của Việt Anh hãy liên hệ theo số: 0989 306 746 để được tư vấn dịch vụ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều